Oktober 2019: 5,6 millioner kroner

Traditionen tro uddeler NEYE-Fonden donationsmidler i forbindelse med NEYE kædens fødselsdag. I år deler fonden 5,6 mio. kr. ud på flere mindre donationer, der betyder, at flere forskningsområder og dermed forskere får glæde af overskuddet. Blandt de 21 forskere, der i år modtager en donation, er MD. PhD. Katherina Farr fra Aarhus Universitet, der modtager 300.000 kroner til at udvikle en metode, der skal forbedre effekten af strålebehandling for mennesker ramt af lungekræft.

Danskere ramt af kræftformer som lungekræft, leukæmi, prostatakræft og brystkræft kan se frem til mere forskning på området, nu hvor 21 forskere tildeles 5,6 mio. kr. i donation fra NEYE-Fonden. Historisk har NEYE-Fonden hvert år doneret butikkernes overskud til en eller få forskere inden for et bestemt kræftområde, men i år ønskede fonden at lade donationen komme flere til gode:

Blandt de 21 forskere, der i år modtager en donation, er MD. PhD. Katherina Farr fra Aarhus Universitet. Hun fortæller, at hendes donation på 300.000 kroner skal bruges til at udvikle en metode, der skal forbedre effekten af strålebehandling for mennesker ramt af lungekræft:

"Lungekræft er en af de hyppigste årsager til kræftdød hos mænd og kvinder i Danmark, og danske patienter har desværre ringere chance for at overleve i forhold til mange andre steder i verden. Det skyldes til dels, at Danmark tilbyder en mindre aggressiv strålebehandling i lungerne, fordi der er mange skadelige bivirkninger forbundet med behandlingen," siger Katherina Farr, og fortsætter:

"Jeg er derfor utroligt stolt over og taknemmelig for at modtage en donation fra NEYE-Fonden, der specifikt skal gå til at udvikle værktøjer til at undgå stråling til de områder i lungerne, der har høj funktion. Fremtiden kræver mere viden, mere forskning og mere behandling, og det er NEYE-Fondens årlige donationer med til at sikre," siger Katherina Farr.