Oktober 2018: 6 millioner kroner

To internationalt anerkendte danske kræftforskere er netop tildelt hver 3 millioner kroner fra NEYE-Fonden. Denne gang går donationerne til Professor Andreas Kjær og Professor Hans H. Wandall.

Oktober 2018: 6 millioner kroner

Professor, overlæge, dr. med. Andreas Kjær, Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET ved Rigshospitalet og Professor, MD, PhD Hans H. Wandall, Institut for Cellulær og Molekylær Medicin ved Københavns Universitet er tildelt hver 3 millioner kroner fra NEYE-Fonden til deres vigtige forskningsprojekter, der begge omhandler præcisionsmedicin indenfor cancerbehandling.